ankieta ewaluacyjna

Ankieta ewaluacyjna jest projektem badawczym zainicjowanym i prowadzonym od 2008 roku przez Zakład Teorii i Historii Sztuki. Ma charakter powtarzalny w cyklu rocznym. Celem projektu jest poznanie opinii studentów   i kadry pedagogicznej w istotnych dla funkcjonowania uczelni sprawach, ich ocen, wyobrażeń i oczekiwań.

projekty badawcze

ankieta ewaluacyjna 2008http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2008.pdf
ankieta ewaluacyjna 2010http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2010.pdf
ankieta ewaluacyjna 2011http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2011.pdf
ankieta ewaluacyjna 2012http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2012.pdf
ankieta ewaluacyjna 2013http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2013.pdf
ankieta ewaluacyjna 2014http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2014.pdf
ankieta ewaluacyjna 2015http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2015.pdf
ankieta ewaluacyjna 2016http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2016.pdf
ankieta ewaluacyjna 2017http://mjuda.asp.katowice.pl/pliki/ankieta/ASP_2017.pdf